Mastskjulet

Du som är medlem i HYC och segelbåtsägare kan förvara din rigg i mastskjulet till en avgift av 500 kr.

Mastskjulet ligger i omedelbar närhet till hamnens mastkran och lokalen gränsar mot restaurangen MOYO som ligger i Nordvästra delen av Norra Hamnen.

Du behöver ta ner spridare från masten. Stagen skall antingen vara borttagna eller fästas mot masten, så andra master inte riskerar att  oxidera. Alla mastdelar skall vara märkta med ditt namn och telefonnummer.

Det finns taktravers med två rejäla block/taljor för att lyfta master till de övre förvaringsplatserna.

Förvaring av mast kan ske från september innan ordinarie upptagning samt till efter ordinarie sjösättning i april. Senast i slutet av maj skall din rigg i sin helhet vara ute ur skjulet. Detta då lokalen under sommarhalvåret hyrs ut för annat bruk.

Om det finns ytterligare frågor kring mastskjulet, kontakta hamnkaptenen eller medlem Michael Nolan.