Styrelsen

HYC leds av en styrelse bestående av ett antal medlemmar. Styrelseledamöterna väljs på en period av 2 år och val till styrelsen görs årligen på höstmötet. Närmare information hittar ni i Stadgar_HYC Styrelsen träffas regelbundet. Protokoll från styrelsemötena publiceras i en pärm i klubbhuset samt på webben under “Styrelsemöten & protokoll”.

Hamnkontor:
0708-184 893
hamnkapten@norra-hamnen.se

HYC kansli
+46 736 55 27 63
kansliet@norra-hamnen.se

Styrelse
 TitelEpostTel
Styrelsens mejladressstyrelsen@norra-hamnen.se
Christer ErikssonOrdförande
Christer Eriksson
0705 - 17 78 38
Vice Ordförande
Claes Andersson
0709 - 21 20 14
Kassör
Christian Nordström
0702 - 42 06 19
Sekreterare
Johan Nordin
0732 - 43 79 76
Fastigheter
Alf Skog
0722 - 02 99 83
Ledamot 1
Jan Persson
0736 - 55 20 36
Ledamot 2
Andreas Lindberg
Sociala medier
042 - 16 10 00
Valberedning
 TitelEpostTel 
Torben AndreasenValberedningen
Torben Andreasen
valberedning@norra-hamnen.se
Peter SandbergValberedningen
Peter Sandberg
valberedning@norra-hamnen.se
Valberedningen
Bengt Eriksson
valberedning@norra-hamnen.se
Funktionärer
 TitelEpostTel 
Vår Klubbmästare
Randi Kristensen
Randi57@me.com0736 - 55 20 34
Bild-1-Kjell-brandman-296x300Seglingsektionensegling@norra-hamnen.se
Internrevisor
Staffan Lundskog
Revisor 2
Fredrik Leander Pehrson
Revisorsuppleant
Bodil Hallin