Styrelsen

HYC leds av en styrelse bestående av ett antal medlemmar. Styrelseledamöterna väljs på en period av 2 år och val till styrelsen görs under hösten på årsmötet. Närmare information hittar ni i Stadgar_HYC Styrelsen träffas regelbundet. Protokoll från styrelsemötena publiceras i en pärm i klubbhuset.

Styrelsen:
Se nedan vid respektive styrelsemedlem

Hamnkontor:
+46 708 18 48 93
hamnkapten@hyc.se

HYC kansli
+46 736 55 27 63
info@hyc.se

Styrelse
 Titel Tel
Ordförande
Herbert Grill
herbert@hyc.se0703 - 01 34 89
Vice Ordförande
Claes Andersson
claes@hyc.se0709 - 21 20 55
Kassör
Peter Hartvig
peter@hyc.se0706 - 22 78 95
Sekreterare
Johan Nordin
johan@hyc.se0732 - 43 79 76
Ledamot, Fastigheter
Alf Skog
alf@hyc.se0722 - 02 99 83
Ledamot, Kansli
Jan Persson
jan@hyc.se0736 - 55 20 36
Ledamot, IT
Göran Adbro
goran@hyc.se0705 - 48 38 30
Valberedning
 TitelEpostTel 
Valberedningen
Christian Nordström
Valberedningen
Lennart Persson
Valberedningen
Peter Schütt
Funktionärer
 TitelEpostTel 
Vår Klubbmästare
Randi Kristensen
Randi57@me.com0736 - 55 20 34
Bild-1-Kjell-brandman-296x300Seglingsektionensegling@norra-hamnen.se
Ansvarig Mastskjulet
Michael Nolan
0704 - 80 11 02
Revisor
Anders Callert
Revisorsuppleant
Christer Eriksson