HYC Båtklubben mitt i Helsingborg

logo3

Helsingborg Yacht Club (HYC) håller till i Norra Hamnen i Helsingborg och är till för alla som är intresserade av båtliv.

HYC har en aktiv seglingssektion med en del aktiva kappseglare. Vi anordnar klubbseglingar varje torsdag, där du på ett lättsamt sätt kan delta i en kappsegling. Under säsongen anordnar vi även två regattor; Kullaseglingen, som är en del av Öresunds Cup och Helsingborg-Gilleleje, som är en lite bredare tvåmannasegling.

Helsingborg Yacht Club (HYC) är en ideell förening som utgår med bas från Norra Hamnen i Helsingborg. Här har vi också vårt klubbhus. Föreningen är till för alla som är intresserade av båtliv och vi välkomnar såväl båtägare som båtlösa.

HYC har också en aktiv seglingssektion som anordnar idel aktiviteter. Vi anordnar klubbseglingar varje torsdag där du på ett lättsamt sätt kan uppleva kappseglingens tjusning. Klubbseglingarna avslutas med ett klubbmästerskap och en trevlig middag på höstkanten.

Under säsongen anordnar vi två regattor, Kullaseglingen som är en del av Öresunds Cup och Helsingborg-Gilleleje som är en lite bredare tvåmannasegling.

HYC har sitt ursprung från Hälsingborgs Segelsällskap som bildades 1911 när hamn och klubbhus låg ute på Norra Väster, dvs piren ut mot Restaurang Parapeten. Samma år fick klubben ett privilegiebrev från Kungl Maj:t som gjorde det möjligt för helsingborgarna att segla utanför territorialgränsen. HSS båtar fick därmed samma förmåner och rättigheter i Norden och stora delar av Europa som i hemmafarvattnen.

På 1960-talet krävde en allt intensivare färjetrafik mer plats och Helsingborgs Hamn ville införa förbud mot segling in och ut ur Norra Hamnen. HSS började då inleda förhandlingar med Råå Båtklubb om en eventuell sammanslagning för att kunna utnyttja den då nybyggda småbåtshamnen i Råå. Vid det konstituerande mötet den 30 januari 1970 fastställdes den nya föreningens namn till Råå Helsingborgs Segelsällskap, i dagligt tal RHSS.

I samband med planerna på en ny småbåtshamn i Helsingborg delades återigen RHSS upp. Helsingborg Yacht Club, HYC, bildades således 1993 och i samband med delningen övertog HYC klubbhuset på Norra Väster.