GDPR – Integritets policy

Med hänvisning till den nya GDPR lagen som träder i kraft den 25/5 – 2018 stärks rätten till personliga integritet. Med anledning av den nya lagen vill Föreningen HYC och bolaget Norra Hamnen Marina AB förtydliga nedan.

Vilka personuppgifter lagrar vi och till vilken laglig grund.

Medlemmar i HYC :
Som medlem i HYC, lagrar vi information om Dina kontaktuppgifter och typ av medlemsskap.
Grunden till ovan är att vi skall kunna administrera och hålla reda på våra medlemmar och skicka ut löpande information om aktiviteter i föreningen.
Avslutade medlemskap tas bort från våra register senast två år efter avregistreringen.
Ditt medlemskap administreras av Helsingborg Yacht Club.

Anmäld till Båtplats kö i Norra Hamnen :
Om Du är anmäld till vår kölista för båtplats i Norra Hamnen, lagrar vi information om Dina kontaktuppgifter, hur länge Du stått i kö samt eventuellt angiven båtinformation.
Grunden till ovan är att vi skall kunna administrera och hålla reda på Din köplats samt skicka ut/publicera löpande information om kö status via mejl och hemsidan.
Vid avslut av plats i kölista, tas uppgifterna bort från våra register senast två år efter avregistreringen.
Din kö placering administreras av Helsingborg Yacht Club

Båtplatsinnehavare.
Om Du hyr båtplats i första eller andra hand i Norra Hamnen, lagrar vi information om Dina kontaktuppgifter, Din båtplats med båtuppgifter, försäkringsuppgifter, elmätare med förbrukning, Kontouppgifter och faktureringshistorik.
Grunden till ovan är att vi skall kunna administrera och hålla reda på Din båtplats samt skicka ut löpande information om Norra Hamnen.
Vid avslut av båtplats, lagras informationen så länge det behövs enligt gällande lagstiftning (bokföringslagen).
Din båtplats administreras av Norra Hamnen Marina AB (Org. Nr 556884-0309)

Sjöbodsinnehavare
Om Du hyr del i Sjöbod i Norra Hamnen, lagrar vi information om Dina kontaktuppgifter, Del i sjöbod, Kontouppgifter och faktureringshistorik.
Grunden till ovan är att vi skall kunna administrera och hålla reda på Din sjöbodsplats.
Vid avslut av sjöbodsplats, lagras informationen så länge det behövs enligt gällande lagstiftning (bokföringslagen).
Din plats i Sjöboden administreras av Norra Hamnen Marina AB (Org. Nr 556884-0309)

Vid frågor kring ovan. Är Du välkommen att kontakta kansliet på: info@hyc.se