Kullaseglingen

Inbjudan Kullaseglingen 1 juni 2019 (Delsegling i Öresundcup)

HYC bjuder in tillsammans till Kullaseglingen 2019 för segling enligt SRS 2019 för enskrovsbåtar och enligt Texel för flerskrovsbåtar. Tävlingsklassen ingår i Öresundcup. Utöver tävlingsklass anordnas familjesegling med eller utan spinnaker. Välkomna!

 

Kullaseglingen 2019 är en distanssegling som kommer att seglas i farvattnen kring Helsingborg. Seglingen beräknas till ca 4-5 timmar.

 

Kullaseglingen ingår i Öresundcup (www.oresundcup.org). Även familjeklass och möjlighet att använda SRSs för shorthanded.

Registrering och lättare frukost från kl 8, rorsmansmöte kl 9, start kl 10, se inbjudan. Grillning till självkostnadspris efter målgång. Vid frågor, mejla kullaseglingen@gmail.com eller ring 073-1587175

Anmälan på: https://forms.gle/uRfe7HwWNUBXXNR39

Anmälda båtar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JiIs4ThI23fjf7QnM_zdWmv7IpTtRtdA4A2tq3cmu7k/edit#gid=344457694

Välkomna till Kullaseglingen den 1 juni! Seglingen beräknas till ca 4-5 timmar. Kullaseglingen ingår i Öresundcup (www.oresundcup.org). Även familjeklass och möjlighet att använda SRSs för shorthanded.

Registrering och lättare frukost från kl 8, rorsmansmöte kl 9, start kl 10, se inbjudan. Grillning till självkostnadspris efter målgång. Vid frågor, mejla kullaseglingen@gmail.com eller ring 073-1587175

Anmälan på: https://forms.gle/uRfe7HwWNUBXXNR39

Anmälda båtar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JiIs4ThI23fjf7QnM_zdWmv7IpTtRtdA4A2tq3cmu7k/edit#gid=344457694

 

Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2       Tävlingen är öppen för SRS och Texel.

1.3       En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

Detta ska anmälas senast den 29 maj 2019.

1.4       I shorthanded-klassen och i familjeklassen får en båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

Detta ska anmälas senast den 29 maj 2019.

1.5       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Villkor för att deltaga

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2       Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast den 29 maj 2019 via https://forms.gle/t1fBgZSrzQjXUDxG8 alternativt per epost till kullaseglingen@gmail.com

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om anmälarens namn, telefonnummer, båttyp, båtens namn, segelnummer, ev shorthanded-klass eller familjeklass, samt SRS-tal eller Texel-tal. För shorthanded-klassen och familjeklassen ska anmälan innehålla uppgift om det seglas med eller utan spinnaker.

3.3       Vid anmälan till och med den 24 maj 2019 är anmälningsavgiften är 350:-. Vid anmälan efter den 24 maj 2019 är anmälningsavgiften 450:-. Anmälningsavgiften betalas via plusgirokonto  15 43 96-6. Märk talongen Kullaseglingen 2019 och med anmälarens namn.

3.4       Anmälan är bindande.

Registrering och mätkontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen den 1 juni 2019 klockan 8:00-8:30.

4.2       Vid avvikelse från SRS-tabell skall giltigt SRS-mätbrev kunna verifieras för enskrovsbåtar. Giltigt Texel-mätbrev ska kunna verifieras för flerskrovsbåtar.

Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Tidsprogram

6.1       Lördagen 1 juni.

Kl. 08:00 Kansliet öppet för registrering, lättare frukost serveras i klubbhuset.
Kl. 09:00 Rorsmansmöte.
Kl. 09:55 Första varningssignalen.
Kl. 10:00 Första start.

Efter kappseglingen blir det grillning till självkostnadspris vid klubbhuset. Prisutdelning sker i HYC’s klubbhus snarast efter protesttidens utgång.

Genomförande

7.1       Seglingen är en distanskappsegling och banans längd beräknas utifrån väderförhållanden.             Seglingen beräknas till cirka 4-5 timmar.

7.2       Banan meddelas i samband med rorsmansmötet.

Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i norra Öresund.

Banan

9.1 Banan meddelas i samband med rorsmansmötet. Som rundningsmärken kan både fasta sjömärken och utlagda bojar att användas.

Priser

10.1 Minst 1 pris per 5 båtar anmälda i tid i tävlingsklassen.

Datum: 15 maj 2019

Frågor? Kontakta tävlingsledningen på kullaseglingen@gmail.com