Båttvätt

Info/plan för framtiden

Som ett svar på skärpta krav från myndigheter köpte och installerade HYC en båttvätt 2017.  Efter långvariga problem med att få detta tvätt att fungera löpande, kontaktades tillverkaren tidigt under 2018 med HYC:s krav att få en stabilt fungerade lösning på plats.

Efter diskussioner mellan HYC och tillverkaren beslöts i augusti 2018 att tvätten skall returneras och köpet skall gå tillbaka då tillverkaren inte ser att en långsiktigt fungerande lösning kan åstadkommas.

Uppdatering Sept/Okt 2019: Nu har den icke fungerade båttvätten hämtats av leverantören, det samma har skett i Råå hamn.